Navn på Prosjekt UV-arbeid Halsvik Spoolbase
Årstall 2014
Byggeperiode Nov. 2013 - Mar. 2014
Kontraktsum 14,4 mill.
Oppdragsgiver Tore Løkke AS
Prosjektering Norconsult AS
Prosjektleder Lars Arne Lien

Sprenging og mudring av løsmasser og fjell ned til – 13 m.