Navn på utstyr Probus
Kategori Splitt-/fallbunnslektere

Probus er en splittlekter for massetransport på sjø med en lastekapasitet på 150 m3. Splittlekter er LOA 33 meter og kjenningsmerke LM9050.

Splittlekter innehar nødvendig redningsutstyr, lanterner med en motor som driver hydraulikkanlegget. Splittlekter kan betjenes manuelt eller via fjernkontroll.