Navn på utstyr Dompo
Kategori Splitt-/fallbunnslektere

Dompo er en fallbunnslekter for massetransport på sjø med en lastekapasitet på 45 m3. Splittlekter er LOA 12 meter. Lekter har to hydrauliske sylindre med wirer og kjettinger til lukene i bunn.