Navn på utstyr Balbinus
Kategori Splitt-/fallbunnslektere

Balbinus er en splittlekter for massetransport på sjø med en lastekapasitet på 300 m3. Splittlekter er LOA 42,7 meter og med kjenningsmerke LK6936.Splittlekter innehar nødvendig redningsutstyr, lanterner med en motor som driver hydraulikkanlegget. Splittlekter kan betjenes manuelt eller via fjernkontroll.