Navn på Prosjekt Utslippsledning TCM
Årstall 2012
Byggeperiode Apr. 2012 - Aug. 2012
Kontraktsum 4 mill.
Oppdragsgiver AF-Gruppen AS
Prosjektering Statoil
Prosjektleder Frederik Spang

Modifisering av sjøvannsledning.