Navn på Prosjekt Utfylling Norheimsund Strandveg
Årstall 2012
Byggeperiode Jan. 2012 - Mai 2012
Kontraktsum 2,8 mill.
Oppdragsgiver GBS Entreprenør AS
Prosjektering Multiconsult AS
Prosjektleder Bjørn Øyri

Utlegging av fiberduk, grus og steinfylling for ny strandpromenade.