Navn på Prosjekt Utdyping Torgværleden
Årstall 2012
Byggeperiode Aug. 2012 - Nov. 2012
Kontraktsum 12,8 mill.
Oppdragsgiver Kystverket
Prosjektering Klausengruppen / Kystverket
Prosjektleder Magnus Rørvik

Prosjektet gjaldt utdyping av seilingsled og bygging av seilingsmerke.
Arbeidet besto av boring og sprengning av fjell, opplasting av sprengt fjell og transport til land, bruk av masser for utfylling til industriområde og molo. Det ble fjernet 25.300 m3 fjell ned til -13,3 meter sjøkart, for å danne en tryggere seilingsled. Seilingsmerket ble bygget ute i havgapet i form av betongkonstruksjon.