Navn på Prosjekt Utdyping Svolvær
Årstall 2010
Byggeperiode Jul. 2009 - Sep. 2010
Kontraktsum 25 mill.
Oppdragsgiver Kystverket
Prosjektering Kystverket
Prosjektleder Tommy Dahl Olsen

Undervannssprengning og opplasting av 55000m3 masse.