Navn på Prosjekt Utdyping Polarbase
Årstall 2012
Byggeperiode Aug. 2012 - Sep. 2012
Kontraktsum 3,7 mill.
Oppdragsgiver Birken & Co AS.
Prosjektering Birken & Co AS.
Prosjektleder Bjørn M. Dahl

Utdyping ned til kote – 22 fremfor ny kai til oljerigger.