Navn på Prosjekt Utdyping Ona Havn
Årstall 2012
Byggeperiode Apr. 2012 - Aug. 2012
Kontraktsum 1,2 mill.
Oppdragsgiver Torghatten Nord AS
Prosjektering Tømmerdal Consult AS
Prosjektleder Per Håvard Rasmussen

Fjerning av sjøgrunner.