Navn på Prosjekt Utdyping Leiskjærgrunnen
Årstall 2011
Byggeperiode Okt. 2011 - Jan. 2011
Kontraktsum 6,5 mill.
Oppdragsgiver Kystverket Vest
Prosjektering Kystverket
Prosjektleder Thommy Dahl Olsen

Boring/ sprengning og mudring av 16000 fm3. Utdyping ned til kote -12,3 m. Formålet er å utvide skipsleden ved Askrova for en mer sikker avvikling