Navn på Prosjekt Utdyping Korssundet
Årstall 2011
Byggeperiode Mar. 2011 - Apr. 2011
Kontraktsum 0,7 mill.
Oppdragsgiver Kjell Skår
Prosjektering Sjøentreprenøren AS
Prosjektleder Arild Grønsdal

Utdyping av skipsleia i Korssundet.