Navn på Prosjekt Utdyping Kleivaskallen
Årstall 2011
Byggeperiode Apr. 2011 - jun. 2011
Kontraktsum 1,4 mill.
Oppdragsgiver Kleven Verft AS
Prosjektering Kleven Verft AS
Prosjektleder Billy Flø

Sprenging og fjerning av skjær ned til 8 meter.