Navn på Prosjekt Utdyping kai Eldøyane
Årstall 2014
Byggeperiode Aug. 2013 - Mai 2014
Kontraktsum 24,1 mill.
Oppdragsgiver Kværner Stord AS
Prosjektering Øyvind Jørgensen AS
Prosjektleder Magnus Sønstabø

Utdyping foran kai Eldøyane ned til – 32 m.