Navn på Prosjekt Utdyping kai 2 & 3, Westcon
Årstall 2013
Byggeperiode Des. 2012 - Feb. 2013
Kontraktsum 5,4 mill.
Oppdragsgiver Westcon Yard AS
Prosjektering Petter J. Rasmussen AS
Prosjektleder Magnus Haugland

Utdyping ned til -19 meter fremfor to kaier til boreplattformer.