Navn på Prosjekt Utdyping Kai 0 Skipavika
Årstall 2015
Byggeperiode Jan. 2015 - Apr. 2015
Kontraktsum 2,5 mill.
Oppdragsgiver Skipavika Næringspark AS
Prosjektering Siv. Ing. Anders Bleie
Prosjektleder Lars Hellandsjø

Utdyping ned til -10 LAT fremfor ny kai. Grunn og betaongarbeid i sjø ifm 5 søyler for ny kai.