Navn på Prosjekt Utdyping innseiling Kvaløyhamn og Selvær
Årstall 2012
Byggeperiode Mai 2012 - Jul 2012
Kontraktsum 2,8 mill.
Oppdragsgiver Statens vegvesen
Prosjektering Statens vegvesen
Prosjektleder Per H. Winther

Utdyping ved ferjekaiene Kvaløyhamn og Selvær.