Navn på Prosjekt Utdyping Honningsvåg
Årstall 2011
Byggeperiode Jun. 2011 - Feb. 2011
Kontraktsum 7 mill.
Oppdragsgiver Secora AS
Prosjektering Klausen-gruppen.
Prosjektleder Cato Solberg

Boring/ sprengning og mudring av 15000 m3, boredybde ned til minus kote 15 i Honningsvåg Havn. Formålet er å gi bedre tilkomst til ny cruisekai. Massene deponeres lokalt.