Navn på Prosjekt Utdyping Andenes vestre havn
Årstall 2016
Byggeperiode Aug. 2015 - Apr. 2016
Kontraktsum Ca 32 millioner
Oppdragsgiver Andøy kommune
Prosjektering MultiConsult
Prosjektleder Klausengruppen AS

Etablering av strandkantdeponi med geotekstil for 15.000 m3 forurensede sedimenter. Mudring og omlasting av forurensede masser. Boring og sprengning av ca 38.000 m3 til -4 og -6 LAT og mudring av rene og sprengte masser. Utfylling av havneområde til nytt industriområde. Arbeidet utføres av lekterne Mudrun og Caesar med støttefartøy.