Navn på Prosjekt Utdyping Aibel Haugesund
Årstall 2012
Byggeperiode Mar. 2012 - Mai 2012
Kontraktsum 2,9 mill.
Oppdragsgiver Aibel AS
Prosjektering Siv.ing. Petter J. Rasmussen AS
Prosjektleder Jarle Østenstad

Utdyping utenfor kai i forbindelse med klargjøring for mottak av plattformen Gudrun.