Navn på Prosjekt Undervannsarbeider kai Namdalseid
Årstall 2013
Byggeperiode Apr. 2013 - Sep 2013
Kontraktsum 9,7 mill.
Oppdragsgiver Austad Maskinstasjon AS
Prosjektering Forsvarsbygg
Prosjektleder Eskil Austad

Arbeidet gjaldt utdyping for ny kai. Arbeidet besto av lausmassemudring, boring og sprengning av fjell, opplasting av sprengt fjell til utfylling i fyllingsfot og plastring av utfyllingsområde. Totalt ble 101.000 m3 masse flyttet på i forbindelse med arbeidene.