Navn på Prosjekt Undervannsarbeid Sæbø ferjekai
Årstall 2011
Byggeperiode Jul- 2011 - Aug. 2011
Kontraktsum 1,8 mill.
Oppdragsgiver Betonmast AS
Prosjektering Statens vegvesen
Prosjektleder Adolf Gundersen

Utdyping og undervannsarbeider ifm ny ferjekai på Sæbø i Ørsta kommune.