Navn på Prosjekt Undervannsarbeid Lavik fergekai
Årstall 2015
Byggeperiode Jun. 2013 - Des. 2014
Kontraktsum 3,2 mill.
Oppdragsgiver NCC Construction AS
Prosjektering Statens vegvesen
Prosjektleder Tore Årberg

Søylefundamenter i sjø.