Navn på Prosjekt Undervannsarbeid Kai 4 Skipavika
Årstall 2015
Byggeperiode Mai 2015 - Jun. 2015
Kontraktsum 1,15 mill.
Oppdragsgiver A. Våge AS
Prosjektering L. Nes AS
Prosjektleder Askjell Våge

Grunn- og betongarbeider under vann for i alt 10 søyler og 2 stk dykktalber i forbindelse med ny kai.