Navn på Prosjekt Undervannsarbeid i Småpudden i Bergen
Årstall 2015
Byggeperiode Apr. 2015 - Aug. 2015
Kontraktsum 2 mill.
Oppdragsgiver NCC Construction
Prosjektering MultiConsult
Prosjektleder Øystein Eide

Miljømudring (sugemudring og mudring) inne i spuntkasser. Massene avvannet i basseng på land og forurenset masse deponert ved godkjent mottak. Videre konstruksjon av fundamenter til bro, betongarbeider i spuntkasser. Arbeidet utført ifm med bygging av ny gangbro over Puddefjorden i Bergen.