Navn på Prosjekt Undervannsarbeid Hålogalandsbrua
Årstall 2014
Byggeperiode Aug. 2013 - Aug. 2014
Kontraktsum 34 mill.
Oppdragsgiver NCC Construction AS
Prosjektering Statens vegvesen
Prosjektleder Alfon Karlsen

Boring og sprengning for brofundament i sjø. Betongarbeider for senkekasser og nedsetting av disse.