UTDYPING

Går dere med en tanke om et mindre eller større anleggsprosjekt som innebærer arbeid under vann, ta gjerne kontakt for en hyggelig fagprat.

Utdyping er gjerne aktuelt i forkant av konstruksjonsarbeid, kaianlegg, skipsfarled, kanaler, landfall for røranlegg og for å øke vanngjennomstrømning i havnebasseng.

Av metoder som benyttes er blant annet boring, sprengning, pigging, saging, oppsprekking av fjellmasser med hydrobagger, blåsing med thruster, sugemudring, miljømudring og mudring.

Mudring består av utgraving av masser under vann der massene kan være leire, silt (avleiret slam), sand, alle typer morenemasser og fjellmasser som er utsprengt under vann. Muddermasser vil som regel bli gravd eller grabbet opp i en dumpelekter og deretter slept til godkjent dumpeplass for deponering eller fraktet til land.

Enhver mudre- eller dumpeoperasjon krever tillatelse fra det offentlige. Ta gjerne kontakt med oss for litt veiledning.