TILDEKKING

Vurderer dere tildekking av sjøbunn, ta gjerne kontakt for en hyggelig fagprat. Tildekning av sjøbunn utføres gjerne ved ønske om å:

  • forsegle/forhindre spredning av forurenset sjøbunn
  • behov for å unngå skader på kabler/rørgater
  • sikring av løsmasser på grunn av erosjon

Utlegging av dekkmasse utføres på en måte for å unngå mest mulig oppvirvling av partikler. For dette formålet benyttes ofte en fallbunnslekter. Der det er svært mye finmasser benyttes gjerne en duk for å forhindre at ny masse synker ned i den eksisterende sjøbunnen.

Ved rasfare i nærliggende landområder vil det ofte bli behov for sikring av løsmasser i sjø. Dette kan gjøres ved utlegging av grov pukk eller stein i større lagtykkelser. Ved kaianlegg der det er fare for erosjon på grunn av høy propellstrøm kan det være behov for sikring med bruk av betong.

Plastringsstein benyttes gjerne der det er fare for at strømninger under vann skal ta med seg løsmassene som er brukt til tildekning.