MILJØPROSJEKT

Går dere med en tanke om et mindre eller større miljømudringsprosjekt, ta gjerne kontakt for en hyggelig fagprat.

Mudring av forurenset sjøbunn krever hensyn til gjennomføring av risikovurdering, valg av utstyr, metode for arbeidet og metode for overvåking. Sjøentreprenøren tilpasser arbeidet etter hva som er nødvendig i det enkelte prosjekt.

Grabbing

Grabbemudring innebærer at sedimentene grabbes opp med spesialutviklet utstyr som sikrer mindre oppvirvling og er tettere for å forhindre avrenning av masser

Graving

Graving av masser utføres med en spesialutviklet graveskuffe med lokk. Dette sikrer mindre avrenning av masser.

Kontrolltiltak ved miljømudring

Kontrolltiltak for å overvåke situasjonen kan være måling av turbiditet. Sjøentreprenøren benytter ekstern kompetanse som sikrer god habilitet for denne typen målinger. Et annet tiltak som vurderes er bruk av siltskjørt for avskjerming.