Navn på Prosjekt Tildekking Skrashellersundet
Årstall 2014
Byggeperiode Aug. 2014
Kontraktsum 1,2 mill.
Oppdragsgiver Van Oord Norway AS
Prosjektering Statoil
Prosjektleder Ed Nagtegaal

Pukklegging, ca 6000 tonn.