Navn på Prosjekt Tildekking Kollevåg
Årstall 2005
Byggeperiode Jan. 2005 - Jun. 2005
Kontraktsum 12 mill
Oppdragsgiver Bergen kommune
Prosjektering Multiconsult
Prosjektleder Henry N. Nilsen

Tildekking av sjøbunn, opparbeidelse av fire badestrender med sand og singel, samt opparbeidelse av infrastruktur for Kollevågen friluftsområde.