Navn på Prosjekt Tildekking Kleppestø
Årstall 2011
Byggeperiode Aug. 2011 - Sep. 2011
Kontraktsum 7 mill.
Oppdragsgiver Askøy kommune
Prosjektering Asplan Viak v/Kristin Sunde
Prosjektleder Arnt-Inge Solvang

Utlegging av tekstilduk og 0,5mm gruslag over forurenset sjøbunn på Kleppestø.