Navn på Prosjekt Tildekking Kirkebukten
Årstall 2011
Byggeperiode Mar. 2011- Jun. 2011
Kontraktsum 2 mill.
Oppdragsgiver Biologge AS
Prosjektering Bergen Kommune
Prosjektleder Oddmund Soldal

Tildekking av sjøbunn, samt rigg og drift av blandestasjon vedr.Bioblok-produkter.