Navn på Prosjekt Tildekking Bjørvika
Årstall 2007
Byggeperiode Aug. 2006 - Feb. 2007
Kontraktsum 8 mill.
Oppdragsgiver Skanska Norge AS
Prosjektering Skanska Norge AS
Prosjektleder Stig Røsgar

Tildekking Bispe- og Bjørvika. Mottak og utlegging av ca 80 000 m3 med rene muddermasser. Massene legges ut lagvis.