Navn på Prosjekt Teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad, undervannsarbeider.
Årstall 2010
Byggeperiode Jan. 2010 - Aug. 2010
Kontraktsum 13 mill.
Oppdragsgiver AF-Gruppen AS
Prosjektering Norconsult
Prosjektleder Geir Flåta

Grunn- og fundamenteringsarbeid og utplassering av senkekasse for kjølevann til teknologisenteret. Entreprisen omfatter også betydelig mengde med sjøledninger, Ø1200 og Ø900.