Navn på Prosjekt Søyler kai 6 Skipavika
Årstall 2016
Byggeperiode Nov. 2015 - Feb. 2016
Kontraktsum 1,3 mill
Oppdragsgiver A. Våge AS
Prosjektering Ingeniør L. Nes AS
Prosjektleder Askjell Våge

Prosjekt i regi av Skipavika Næringspark. Undervannsarbeid ifm med fundamentering (sprengning, rensk, betongarbeid) og montering (stål og betongarbeid) av 14 stk søyler for kaianlegg.