Navn på Prosjekt Søyler CCB
Årstall 2012
Byggeperiode Mai 2012 - Jun. 2012
Kontraktsum 0,8 mill.
Oppdragsgiver Skanska Norge AS
Prosjektering Norconsult
Prosjektleder Thore Kolltveit

Rensk av søylefundament og undervannsarbeid ifm søyler til ny kai på CCB-basen.