Navn på Prosjekt Sjøarbeid Alcoa
Årstall 2016
Byggeperiode Mar. 2016 - Jul. 2017
Kontraktsum 34 mill.
Oppdragsgiver NCC Construction AS
Prosjektering Anchor QEA / NorConsult
Prosjektleder Tore Børstad, NorConsult

Miljøprosjekt i regi av Alcoa i Mosjøen. Sjøentreprenøren bistår med sjøarbeider som inkluderer montering av midlertidig beskyttelsestiltak for sjøvannsinntak, mudring/planering (rene masser) til CDF (cellespunt) for deponering av ca 30.000 m3 forurensede sedimenter, miljømudring av Alcoa havn, tildekking med ulike materialer og erosjonssikring i både Alcoa og kommunal havn.