Navn på Prosjekt Seilingsmerke Gåsværbåen
Årstall 2015
Byggeperiode Aug. 2015 - Okt. 2015
Kontraktsum -
Oppdragsgiver Kystverket
Prosjektering Kystverket
Prosjektleder Gunnar Klausen, Klausengruppen AS

Bardunering av eksisterende bunnsøyle. Kjerneboring i eksisterende betongfundament under vann av 4 stk. Ø140 mm, lengde 1600 mm og 18 stk. Ø50 mm, lengde 1600 mm til skjøtejern for kappestøp. Fundamentering og montering av søyleforskaling på Ø2100 mm og høyde 8200 mm for kappestøp. Montering av arbeidsplattform på bunnsøyle. Boring og montering av spennarmering utført av Fundamentering AS. Montering av toppsøyle forskaling på Ø1200 mm og høyde 7,3 m og støp. Montering av plattform og fyrlykt på toppsøyle.