Navn på Prosjekt Russisk krysser Murmansk
Årstall 1995
Byggeperiode
Kontraktsum
Oppdragsgiver Ødegaard Berging AS
Prosjektering Ødegaard Berging AS
Prosjektleder

Dykking i forbindelse med snuing og heving av fartøyet. Blant annet sveising av 70 meter langt hull i skroget og tetting av dører, mannlokk og luker.