Referanser

KONSTRUKSJON
Søyler kai 6 Skipavika
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING, UTDYPING
Sjøarbeid Alcoa
KONSTRUKSJON, UTDYPING
Kabelkryssing Oslofjord
MILJØPROSJEKT, UTDYPING
Utdyping Andenes vestre havn
KONSTRUKSJON, UTDYPING
Utdyping Kai 0 Skipavika
SPESIAL PROSJEKTER
Kabeltrekking Martin Linge
MILJØPROSJEKT, UTDYPING
Hokstad Fergekai – Utdyping fergebås
MILJØPROSJEKT
Tømmerkai i Kaupanger
KONSTRUKSJON, MILJØPROSJEKT
Undervannsarbeid i Småpudden i Bergen
SPESIAL PROSJEKTER, UTDYPING
Landfall Nyhamna
KONSTRUKSJON, UTDYPING
Undervannsarbeid Hålogalandsbrua
SPESIAL PROSJEKTER
Landfall Kollsnes
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING
Utfylling Norheimsund Strandveg
MILJØPROSJEKT, UTDYPING
Utdyping Aibel Haugesund
UTDYPING
Utdyping Ona Havn
SPESIAL PROSJEKTER
Utslippsledning TCM
INSPEKSJON, KONSTRUKSJON
Søyler CCB
KONSTRUKSJON, UTDYPING
Utdyping Torgværleden
UTDYPING
Utdyping Polarbase
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING
Tildekking Kleppestø
UTDYPING
Utdyping Svolvær
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING, UTDYPING
Mudring Vestbase
KONSTRUKSJON
Austevoll UV-arbeider
ASSISTANSE VED BERGING
MS Server
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING
Tildekking Bjørvika
SPESIAL PROSJEKTER, TILDEKKING
Gravel Banks
MILJØPROSJEKT, TILDEKKING
Tildekking Kollevåg
SPESIAL PROSJEKTER
Nysted Havmøllepark
ASSISTANSE VED BERGING
Geco Sapphire
ASSISTANSE VED BERGING
MS Green Ålesund
ASSISTANSE VED BERGING
Russisk krysser Murmansk
ASSISTANSE VED BERGING
KNM Oslo

PDF-viewer

Utskrift alle prosjekter

mjo-2-crop
varp
Konstruksjon
mudrun2-1-crop