Arbeid på Nyhamna i Møre og Romsdal med lekteren Mjø II. Video er tatt opp i forbindelse med arbeid med klargjøring av landfall for Polarled.

Arbeid med fundamentering og konstruksjon av søylefundamenter for nye Lavik ferjekai i Sogn og Fjordane.

Utdyping av Andenes vestre havn. Arbeidet besto av boring, sprengning, mudring av forurensede masser, mudring av løsmasser og sprengstein, deponering av masser og planering for nytt næringsareal.