Leverandører og Underentreprenører


INTRODUKSJONSKURS HMS

Sjøentreprenøren AS er et heleid datterselskap av NCC og følger de samme retningslinjene som NCC for HMS kurset Hel inn – Hel ut. Gjennom programmet «Hel inn – Hel ut» øker Sjøentreprenøren bevisstheten rundt sikkerhet og helse.

Kurset er obligatorisk for alle som skal inn på Sjøentreprenørens prosjekter. Kurset varer 30 minutter og er et e-lærings program som tas via Internett. Etter å ha fullført programmet er man som underentreprenør godkjent for alle Sjøentreprenørens og NCCs prosjekter i 1 år.

STILLE-BOKEN «SIKKERHET»

Stille-boken «Sikkerhet» er en ordløs bok som kan forstås av alle, uavhengig av språk. Boken skal gjøre det enklere for alle våre medarbeidere, inkludert underentreprenører, å kommunisere og bidra til et sikrere arbeidsmiljø. Boken er i regi av NCC.

FAKTURERING

Fakturaadresse:
Sjøentreprenøren AS
FE 650
SE-838 75 Frösön
SVERIGE

Husk å merke fakturaen med riktig prosjektnummer og bestillers navn.

Sende faktura via mail:
Fakturaen må sendes i PDF-format, samt at hver PDF-fil kun skal innehold en faktura. Fakturavedlegg vedlegges slik at faktura og fakturavedlegg samlet er en felles PDF-fil.

Derimot går det bra å sende flere PDF-filer, fakturaer, i en og samme mail.

Mailadresse: noinvoice@ncc.se