Navn på Prosjekt Nysted Havmøllepark
Årstall 2003
Byggeperiode Feb. 2003 - Aug. 2003
Kontraktsum 15 mill.
Oppdragsgiver MIKA AS
Prosjektering
Prosjektleder Knut Neergård

Graving og tildekking av ca 40 kilometer med grøfter i Gedser, Danmark. Ca 12 kilometer fra land, mellom vindmøller som står fundamentert på bunnen.