Skipavika Næringspark AS v/Lars Hellandsjø har tildelt Sjøentreprenøren oppdraget med utdypning av havnebassen for kai i Skipavika. Arbeidet består av utdypning av løsmasser og fjell ned til – 10 LAT.