Sjøentreprenøren er valgt for å bistå Andøy kommune med utdyping av Andenes vestre havn. Arbeidet inkluderer miljømudring med strandkantdeponi, sprengning og mudring av rene masser. Arbeidet vil bli utført av lekterne Mudrun og Caesar.