NCC har tildelt Sjøentreprenøren arbeidet med fjerning av miljøfarlige sjøbunnsmasser i fundamenter og undervannstøp  i fundamentkasser i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelbru i Bergen.