Sjøentreprenøren er blitt valgt for å bistå NCC Construction avd. Nord med sjøarbeider ved Alcoa Mosjøen. Arbeidet er i utgangspunktet et miljøprosjekt som innebærer miljømudring og tildekking i Alcoa havn. I tillegg skal det gjøres tiltak og forlengelse av eksisterende kai. Arbeidet består blant annet av planering for cellespunt, mudring av ca 30.000 m3 og utlegging av løsmasser og erosjonsbeskyttelse. Jobben utføres av lekteren Yankee V og Caesar med støttefartøy.