NCC Construction Norway og datterselskapet Sjøentreprenøren er tildelt kontrakt på bygging av nye muffestasjoner og annen infrastruktur for Statnett SF i Filtvet i Buskerud og i Vestby i Akershus.

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett.

Lekterne Mjø II og Yankee V med støttefartøy vil bistå i arbeidet.