Sjøentreprenøren er et heleid datterselskap av NCC Norge AS og tilhører forretningsområde NCC Infrastructure.

Fra 1. januar 2016 har NCC en ny organisasjon. Virksomheten er inndelt i fire spesialiserte forretningsområder for å øke fokuset på kundene og få en mer effektiv organisasjon: NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure og NCC Property Development. Virksomheten har gått fra en organisasjon med geografiske grenser til en nordisk spesialisert organisasjon med et styrket tilbud og bedre evne til å dekke kundenes behov.